Dobrovolní hasiči

Březinka Truskavna Šemanovice

Naše technika

Od února roku 2012 máme nový přírůstek do techniky našeho sboru a to konkrétně DA Avia 31.

 

Technika kterou náš sbor disponuje je vzhledem k naší velikosti, finančním možnostem a hlavně určení, velice strohá.

V podstatě hlavní část tvoří přenosná motorová stříkačka PS8 s plně vybaveným přívěsným vlekem, požární hadice a proudnice. Ostatní naše vybavení je víceméně historického rázu. Vše máme uskladněno v hasičské zbrojnici u které je i stožár na sušení hadic.

Finanční možnosti ani síly na které jsme odkázáni, bohužel nepostačují na údržbu a opravy požárních nádrží v Březince a Šemanovicích, tím spíše že obě nádrže vyžadují kompletní rekonstrukci. V případě požáru jsme tudíž odkázáni na hydranty s požární vodou a hlavně na JSDH z okolních obcí anebo na HZS Mělník.

A teď něco málo k výše zmíněné PS8….

V roce 2009 prošla menší omlazovací kůrou…. byla provedena výměna všech náplní včetně propláchnutí od starých olejů a maziv, vyčištění palivové nádrže a filtru, výměna svíček, kompletní rozebrání karburátoru včetně vyfoukání trysek, oprava a vyčištění magneta, zkalibrování manometrů na výtlaku a sání, oprava chlazení, podotahovány všechny spoje a díly, promazány pohyblivé části atd. Odzkoušena zatím byla pouze  na sucho, kdy po úvodních problémech hlavně se startem, nakonec šlape jako hodinky, jak si poradí s vodu a tlakem se uvidí v létě.

Touto cestou bych chtěl moc poděkovat  Vaškovi Danitovi z JPOlll SDH Krásná Lípa který mi ochotně při oživování stříkačky pomáhal nejen radou ale  nabídl i zaslání náhradních dílů.

 

Více fotografií naleznete zde.