Dobrovolní hasiči

Březinka Truskavna Šemanovice

Hasící přístroje

 Požární třídy

 

Při výběru vhodného hasicího přístroje se vychází zejména z druhu hořlavé látky. Dle druhu hořlavé látky rozlišujeme následující třídy požáru:

Požární třída A:

Hořlavé látky v tuhém skupenství, žhnoucí a hořící plamenem, např. uhlí, dřevo, papír, seno, sláma, textilie a další. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.

Požární třída B:

Hořlavé látky v kapalném skupenství hořící plamenem. Příklady takových hořlavin jsou ropa ropné produkt, dehet, organická rozpouštědla, barvy, laky, tuky, pryskyřice, sirouhlík a další. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje pěnové, práškové, sněhové (CO2) a hasicí přístroje s čistým hasivem Fe36.

Požární třída C:

Hořlavé látky v plynném skupenství hořící plamenem. Jsou to například acetylen, vodík, methan, propan-butan, oxid uhelnatý, zemní plyn, koksárenský plyn,vysokopecní plyn a další. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové, sněhové (CO2) a hasicí přístroje s čistým hasivem Fe36.

Požární třída D:

Hořlavé kovy a jejich slitiny, například hořčík, hliník, sodík, draslík, oxidy uranu a thoria, slitina elektron a další. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové pro třídu požáru D.

Druhy hasících přístrojů

 

Hasicí přístroje práškové:

Tyto hasicí přístroje jsou určeny k využití  např. v průmyslu, obchodě, skladech, obchodních domech, školách, hotelích,  nemocnicích, automobilech,kancelářích, chatách či domáctonstech, kde nesmí dojít k poškození vodou nebo pěnou. Práškové hasící přístroje je možné použít k hašení zařízení pod napětím max. 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m.

Hasicí přístroje vodní:

Tyto hasicí přístroje jsou určeny k využití např. v papírenském a dřevařském průmyslu, obchodě, skladech. Vhodné zejména k hašení látek v tuhém skupenství (papír, dřevo, textil..). Vodní hasící přístroje nesmí být použity k hašení zařízení pod napětím,před jejich použitím je nutné zkontrolovat odpojení elektřiny.

Hasicí přístroje pěnové:

Tyto hasicí přístroje jsou vhodné zejména k hašení látek v tuhém skupenství (papír, dřevo, textil..) a hořlavých látek nemísících se s vodou (benzin,motorová nafta, minerální oleje, tuky …). Pěnové hasící přístroje nesmí být použity k hašení zařízení pod napětím.

Hasicí přístroje s oxidem uhličitým (sněhové):

Tyto hasicí přístroje jsou určeny k využití např. v uzavřených prostorách výpočetní techniky, telefonních ústředen, laboratořích, kuchyních, skladech s potravinami, muzeích, galeriích, skladech hořlavých plynů a chemikálií. Hasicí přístroje s oxidem uhličitým je možné použít k hašení zařízení pod napětím max. 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m.

Hasicí přístroje plynové s čistým hasivem:

Hasivo je náhradou za halony. Představuje nejnovější halonovou alternativu, chemickým názvem hexafluoropropan. Hasicí přístroje s halonovou alternativou je doporučeno používat v oblastech vyžadujících čisté hašení – archivy, výpočetní a sdělovací technika, počítačové sály a servery, elektrické rozvody, digitální ústředny, lodní, a jiná doprava, chemický průmysl, bankovnictví, výpočetní střediska, spojovací uzly a systémy, továrny na výrobu elektronických zařízení, muzea, umělecké galerie, laboratoře atd.