Dobrovolní hasiči

Březinka Truskavna Šemanovice

Kontroly technického stavu a provozu kotlů v roce 2016

14. 10. 2016 admin

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).

V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou obecní úředníci chtít doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 000 Kč.

Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů.

 

Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na odkaze:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Případné dotazy posílejte na e-mail: zeleny@komora.cz

K 26. dubnu 2016 působí v rámci celé ČR a je tedy na seznamu zveřejněno 452 odborně způsobilých osob, které jsou schopny realizovat kontrolu spalovacího stacionárního zdroje na tuhá paliva. Jsou tedy pokryty všechny kraje v následujícím rozdělení:

Výše uvedený počet je rozdělen mezi 14 výrobců, kdy každý výrobce je odpovědný za proškolení svých zástupců. Pro informaci mezi výrobce kotlů, kteří mají největší zastoupení pro realizaci kontrol, patří OPOP s.r.o. – 159 osob, DAKON – Bosch Termotechnika s.r.o. – 134 osob, BENEKOVterm s.r.o. – 93 osob.

Tento příspěvek byl poslán: Pátek, 14. 10. 2016 v 20.47 a je uložen pod Info. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Ohlasy jsou momentálně uzavřeny, ale můžete sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

Komentáře jsou uzavřeny.